Karta zgłoszenia
 

Kategorie szkoleń:


Centrum Szkoleniowe
Racjonalnego ŻywieniaCentrum Szkoleniowe
Pracowników AdministracjiCentrum Szkoleniowe
Systemu Informacji OświatowejCentrum Szkoleniowe
Pracowników Oświaty

Centrum Szkoleniowe Pracowników Oświaty

  • Szkolenia dla rad pedagogicznych
  • Protokołowanie zebrań rad pedagogicznych
  • Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w praktyce
  • Archiwizacja w jednostce Systemu Oświaty
  • Twórcza praca świetlicy szkolnej. Nowe metody pracy z dziećmi warsztaty praktyczne.
  • Bibliotekarz Szkolny Ambasador Kultury
  • Rozwiązywanie konfliktów klasowych
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • Niezbędne informacja o prawidłowym żywieniu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w pracy pedagoga i nauczyciela
  • Promocja zdrowia w szkole i w przedszkolu czyli jak rozmawiać z dziećmi o prawidłowym żywieniu

 
  Copyright © 2007 - 2023 Prospect | Centrum Szkoleniowe - Wrocław | Szkolenia żywienie i inne WebAdm