Karta zgłoszenia
 

Kategorie szkoleń:


Centrum Szkoleniowe
Racjonalnego ŻywieniaCentrum Szkoleniowe
Pracowników AdministracjiCentrum Szkoleniowe
Systemu Informacji OświatowejCentrum Szkoleniowe
Pracowników Oświaty

Centrum Szkoleniowe Pracowników Administracji

 • Zasady prowadzenia rachunkowości
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Zamówienia publiczne w praktyce placówek oświatowych
 • Ochrona danych osobowych
 • Kreowanie profesjonalnego wizerunku firmy w sekretariacie
 • Instrukcja kancelaryjna w placówkach oświatowych
 • Archiwizacja w jednostce samorządowej
 • Zasady obiegu i archiwizacji dokumentacji w praktyce
 • Podstawy obsługi komputera dla pracowników biurowych
 • Obsługa pakietu MS OFFICE

 
  Copyright © 2007 - 2023 Prospect | Centrum Szkoleniowe - Wrocław | Szkolenia żywienie i inne WebAdm